۱۰ فیلم برتر تاریخ سینما در مورد جن گیری ؛ از The Rite تا Deliver Us From Evil

وقتی درست انجام شوند، فیلم های جن گیری (exorcism) می توانند ترس های روانشناختی نادیده ها و اتفاقات بدون توضیح را با خوشایندی جامپ اسکرها و تصویرسازی بسیار تکان دهنده و خشن ترکیب کنند. مشکل اینجاست که فیلم های جن گیری اغلب در مسیری مخالف این توصیف قدم بر می دارند و بیش از حد بر کلیشه های تکراری تکیه دارند که باعث می شود روایت و داستانشان بسیار قابل پیش بینی و یکنواخت باشد. ژانر وحشت بدون شک مملو از ترس های کلیشه ای و تصاویری تنها برای فروش بیشتر است اما هستند فیلم هایی که به ما این نکته را یادآوری می کنند که چرا فیلم های جن گیری در ژانر وحشت بسیار پرطرفدار است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم ترسناک تاریخ سینما آشنا کنیم که بهترین فیلم های این ژانر در زمینه جن گیری هستند.

نوشته ۱۰ فیلم برتر تاریخ سینما در مورد جن گیری ؛ از The Rite تا Deliver Us From Evil اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.