بازیگرانی که برای ایفای نقش شان مهارت خاصی آموختند

بازیگران گاهی برای ایفای نقش خود مجبور به یادگیری مهارت خاصی می شوند که خود هیچ سررشته ای از آن ندارند. درست است که ترفندهای سینمایی ای برای حل این مسأله مثل استفاده از بدل وجود دارد اما بعضی بازیگرها به چنین موقعیت هایی به چشم فرصتی برای یادگیری یک مهارت جدید نگاه می کنند.

نوشته بازیگرانی که برای ایفای نقش شان مهارت خاصی آموختند در روزیاتو پدیدار شد.