دانلود شماره چهارم مجله “نشریه گیم آور”

دانلود شماره چهارم مجله "نشریه گیم آور"

شماره‌ی چهارم مجله نشریه گیم آور منتشر شده است و شما می توانید این مجله را از سایت " پردیس گیم " دانلود نمایید.اولین نشریه چاپی-الکترونیکی، تخصصی بازی در دانشگاه‌های کشور در ۴۸ صفحه به همراه مصاحبه اختصاصی با ناتی داگ منتشر شد!

دانلود