برناردو برتولوچی کارگردان اسطوره ای سینما در سن 77 سالگی درگذشت!

برناردو برتولوچی کارگردان اسطوره ای سینما امروز صبح در میلان ایتالیا و بر اثر عرضه سرطان در سن 77 سالگی درگذشت! برتولوچی را می توان…

نوشته برناردو برتولوچی کارگردان اسطوره ای سینما در سن 77 سالگی درگذشت! اولین بار در وارونه پدیدار شد.