برنامۀ زمانی کامل بتای عنوان Fallout 76 توسط شرکت Bethesda اعلام شد

fallout 76

بتای عنوان Fallout 76 بار دیگر از فردا برای دارندگان کنسول Xbox One آغاز می‌شود و از چهارشنبه این هفته، دارندگان سایر پلتفرم‌ها بعلاوۀ دارندگان کنسول Xbox One می‌توانند به تجربه آن بپردازند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از سایت Dualshockers، شرکت Bethesda از یک هفته جلوتر و امروز از برنامۀ کامل بتای Fallout 76 رونمایی کرد. طبق این برنامه،‌ بتای این عنوان از فردا بصورت انحصاری برای کنسول Xbox One آغازمی‌شود و در تاریخ چهارشنبه 9 آبان برای تمامی پلتفرم‌ها در دسترس قرار می‌گیرد. شرکت Bethesda همچنین به امکان تغییر یافتن این زمان‌ها در آینده اشاره کرد. به هر حال، برنامۀ زمانی بتای Fallout 76 بر این اساس است:
– یکشنبه 6 آبان، از ساعت 00:30 تا ساعت 02:30 (انحصاری Xbox One)

– یکشنبه 6 آبان، از ساعت 19:30 تا ساعت 21:30 (انحصاری Xbox One)

– چهارشنبه 9 آبان، از ساعت 02:30 تا ساعت 06:30

– از پنجشنبه 10 آبان ساعت 21:30 تا جمعه 11 آبان ساعت 02:30

– یکشنبه 13 آبان، از ساعت 00:30 تا ساعت 04:30

– از یکشنبه 13 آبان ساعت 22:30 تا دوشنبه 14 آبان ساعت 05:30

برای تجربۀ این بتا، شما نیازمند به پیش‌خرید عنوان Fallout 76 هستید. البته تاریخ عرضۀ نسخۀ کامل این عنوان نزدیک است و در تاریخ چهارشنبه 23 آبان برای هر سه پلتفرم Xbox One ،PS4 و PC عرضه می‌شود.