نیلوفر امینی فر: مهسا ملک مرزبان و شیرین صمدی مجریان الگو و محبوب مدیران صداوسیما بودند!

نیلوفر امینی فر، مجری سابق صدا و سیما می گوید مهسا ملک مرزبان و شیرین صمدی، دو مجری زن که پس از استعفا از صدا و سیما، اقدام به کشف حجاب کردند، از مجریان الگو و محبوب مدیران صدا و سیما بودند.

نوشته نیلوفر امینی فر: مهسا ملک مرزبان و شیرین صمدی مجریان الگو و محبوب مدیران صداوسیما بودند! در روزیاتو پدیدار شد.