تیلور سوئیفت پس از ۵ سال آشنایی با جو آلوین نامزد کرد

تیلور سوئیفت پس از بیش از پنج سال آشنایی مخفیانه با جو آلوین نامزد شد. این اولین نامزدی تیلور سوئیفت پس از یک دوره طولانی روابط شکست خورده است. ظاهرا این ستاره پاپ حلقه نامزدی را دور از دوربین ها به دست می کند و این زوج فقط به دوستان نزدیکشان این تصمیم را اطلاع داده اند.

نوشته تیلور سوئیفت پس از ۵ سال آشنایی با جو آلوین نامزد کرد در روزیاتو پدیدار شد.