گاف خنده دار طناز طباطبایی در لایو احسان کرمی + ویدئو

طناز طباطبایی، بازیگر مشهور در لایو مشترکش با احسان کرمی، مجری شناخته شده دچار اشتباه خنده داری شد.

نوشته گاف خنده دار طناز طباطبایی در لایو احسان کرمی + ویدئو در روزیاتو پدیدار شد.