جشنواره کن ؛ 24 حقیقت درباره جشنواره فیلم کن

جشنواره کن در سال 2022 در 75 سالگی برگزار می شود، البته که این جشنواره تاریخچه ای غنی…

نوشته جشنواره کن ؛ 24 حقیقت درباره جشنواره فیلم کن اولین بار در وارونه پدیدار شد.