شکایت سازمان بهشت زهرا از عوامل تیزر هنجارشکن نمایش «دختران بابا آنتون»

نمایش «دختران بابا آنتون» نوشته سعید محسنی به کارگردانی مریم صادقی که ۱۸ خرداد در عمارت سیمرغ روی صحنه رفت به تازگی تیزری از نمایش خود در فضای مجازی منتشر کرد که واکنش های بسیاری را برانگیخت. این تیزر در فضای بهشت زهرا فیلمبرداری شده بود که در آن بازیگران با لباس های اجرای خود در گستره قبرهای خالی راه می رفتند و یا شخصیت های نمایش، درون قبرهای خالی بخشی از نقش خود را منعکس می کردند. روابط عمومی سازمان بهشت زهرا بیانه ای را منتشر کرد که فیلمبرداری این تیزر را بدون مجوز و غیرقانونی دانست و آن …

نوشته شکایت سازمان بهشت زهرا از عوامل تیزر هنجارشکن نمایش «دختران بابا آنتون» اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.