۷ سوال مهم و کلیدی که در فصل چهارم سریال Stranger Things پاسخ داده شدند

بعد از به پایان رسیدن فصل اول سریال Stranger Things در سال ۲۰۱۶، طرفداران سریال با سوالاتی روبرو شدند که بی پاسخ ماندنشان آزار دهنده بود، به ویژه در مورد دنیای وارونه، دکتر مارتین برنر و دیگر کودکانی که در آزمایشگاه های هاوکینز نگهداری می شدند. در حالی که فصول دوم و سوم این سریال به داستانی ادامه دادند که در فصل اول طرح ریزی شده بود، برخی از مهم ترین و بزرگ ترین سوالات کل سریال همچنان بدون پاسخ باقی مانده بودند.

نوشته ۷ سوال مهم و کلیدی که در فصل چهارم سریال Stranger Things پاسخ داده شدند در روزیاتو پدیدار شد.