۱۰ مورد از ترسناک ترین و تاریک ترین اتفاقاتی که در سریال «بازی تاج و تخت» حذف شدند

سه سال از پایان انتشار سریال بازی تاج و تخت یا همان Game of Thrones می گذرد و ما هنوز داریم در مورد این سریال می نویسیم و می گوییم زیرا میراث این سریال تاریخ ساز و بسیار محبوب تمامی ندارد. سریال Game of Thrones مسئول نشان دادن برخی از ترسناک ترین و ناخوشایندترین تصاویر تاریخ تلویزیون است. جدای از تمام آن زامبی های نیمه گندیده و گردن زدن های فراوان، تکان دهنده ترین لحظات سریال زمانی بود که شخصیت های بیماری مانند رمزی و جافری از شکنجه و اذیت دیگران لذت می برند. این سریال به خاطر تصویرسازی شفاف و بی پروا از خشونت، از همان ابتدا مورد انتقاد بود. گردن زدن ند استارک شوکه کننده بود اما در مقایسه با مرگ اوبرین مارتل چندان ترسناک به نظر نمی رسید و با پیشرفت سریال میزان خشونت و ترسناک بودن آن نیز تشدید می شد.

نوشته ۱۰ مورد از ترسناک ترین و تاریک ترین اتفاقاتی که در سریال «بازی تاج و تخت» حذف شدند در روزیاتو پدیدار شد.