۱۰ مورد از بدترین تغییرات سریال «بازی تاج و تخت» نسبت به کتاب های جرج آر آر مارتین

اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کتاب های محبوب به ندرت نتیجه خوبی دارد. حتی وقتی که این اقتباس ها خوب باشند نیز همیشه برخی از طرفداران در مورد جنبه هایی از این اقتباس آه و ناله خواهند کرد. بدین ترتیب اقتباس از درام سیاسی حماسی جرج آر آر مارتین که در دنیایی فانتزی رخ می داد کار بسیار دشواری بود. آنقدر در این داستان شخصیت ها و روایت های فرعی متعدد وجود دارد که وفادار ماندن به منبع اصلی و اجرای عدالت در حق تمام شخصیت ها دشوار است. بازگویی کلمه به کلمه بدین معناست که شورانرهای سریال باید همچنان مشغول ساخت این سریال می بودند حتی پس از اینکه به دنیایی آخرالزمانی به سبک فیلم های Mad Max وارد می شدیم. با تمام دشواری های موجود، سریال Game of Thrones کار فوق العاده ای در اقتباس تلویزیونی اثر مارتین انجام داد، دستکم در فصول ابتدایی.

نوشته ۱۰ مورد از بدترین تغییرات سریال «بازی تاج و تخت» نسبت به کتاب های جرج آر آر مارتین در روزیاتو پدیدار شد.