سلبریتی های هالیوودی و ماجرای زخم هایی که از گذشته به یادگار دارند

از بعضی زخم ها هیچ اثری روی بدن مان باقی نمی ماند، گویی که هرگز به وجود نیامده بودند، اما بعضی زخم ها تا ابد ردی از خود بر جای می گذارند. این جای زخم ها خاطراتی را به یادمان می آورند و ما را به کسی که هستیم بدل کرده اند. آن ها خاص و منحصر به فردند و گاهی حتی حکم نشان افتخار را دارند برای شجاعتی که در گذشته به خرج داده بودیم.

نوشته سلبریتی های هالیوودی و ماجرای زخم هایی که از گذشته به یادگار دارند در روزیاتو پدیدار شد.