زنان سلبریتی که از شریک زندگی شان بزرگ تر هستند

ادبیات، سینما، مجلات خوش آب و رنگ و جامعه اغلب کلیشه های غیرضروری را به ما دیکته می کنند. مثلاً این انتظار هست که مردها حتماً از شریک عاطفی خود بزرگ تر باشند. اما بسیاری از سلبریتی ها با نمونه قرار دادن خود نشان داده اند که لازم نیست خودتان را به خاطر چنین کلیشه هایی آزار دهید و باید هر کاری که خوشحال تان می کند را انجام دهید.

نوشته زنان سلبریتی که از شریک زندگی شان بزرگ تر هستند در روزیاتو پدیدار شد.