ماجرای دعوای علی کریمی با خانم خبرنگار چیست؟

علی کریمی، فوتبالیست سابق با واکنش تند خود به انتقاد یک خبرنگار خبرساز شده است.

نوشته ماجرای دعوای علی کریمی با خانم خبرنگار چیست؟ در روزیاتو پدیدار شد.