۷ بازیگر سریال «مردگان متحرک» که خاطرات بسیار تلخی از حضور در این سریال دارند

سریال مردگان متحرک یا The Walking Dead یک پدیده فرهنگی واقعی است. طولانی ترین سریال ترسناک برای یازده فصل ادامه داشته و تعداد زیادی بازیگر و شخصیت داشته که از ستارگان مشهوری مانند جفری دین مورگان تا بازیگران جدید و ستاره های آینده داری مانند چندلر ریگز متفاوت بوده اند. اما با تعداد زیادی بازیگر و دوره پخش طولانی این هشدار پیش می آید که شاید همگی از حضور در سریالی چنین طولانی خوشحال نباشند. البته برخی از بازیگران از تصمیمات پشت صحنه ناراضی بوده و برخی دیگر پایان شخصیت شان را دوست نداشتند و دستکم یک بازیگر نیز به طور خاص به خاطر نقشی که داشت، دائماً شرایط ناخوشایندی را تجربه می کرد.

نوشته ۷ بازیگر سریال «مردگان متحرک» که خاطرات بسیار تلخی از حضور در این سریال دارند در روزیاتو پدیدار شد.