ممنوعیت پخش «شب های برره» و حذف سروش صحت از «کتاب باز» به دلیل روشنفکری

خبرها از ممنوعیت پخش سریال «شب های برره» از تلویزیون به دلایل سیاسی و حذف سروش صحت از برنامه «کتاب باز» به دلیل روشنفکری حکایت دارد.

نوشته ممنوعیت پخش «شب های برره» و حذف سروش صحت از «کتاب باز» به دلیل روشنفکری در روزیاتو پدیدار شد.