۱۰ قانون عجیب و غریبی که کارگردانان مشهور تاریخ سینما برای فیلم هایشان اعمال می کنند

ساخت حتی بدترین فیلم هم به تلاش بسیار نیاز دارد زیرا مهم نیست که سناریو چقدر بد باشد و انتخاب بازیگران چقدر ضعیف و با بدسلیقگی همراه باشد در هر صورت ساخت یک فیلم برای عوامل تولید به استقامت و تلاش قابل توجهی نیازمند است. و به دلیل ماهیت استرس زای فیلمسازی، جای تعجب ندارد که موفق ترین کارگردان ها هم دستکم چند قانون سفت و سخت و گاه عجیبی برای رفتار با دیگر عوامل تولید و شیوه کارشان داشته باشند. در حالی که این قوانین می توانند ساده و منطقی باشند مانند این که عوامل تلفن های همراهشان را در هنگام فیلمبرداری خاموش کنند، گاهی اوقات کارگردانان بر روی چیزهای خاص و قوانین عجیبی اصرار دارند.

نوشته ۱۰ قانون عجیب و غریبی که کارگردانان مشهور تاریخ سینما برای فیلم هایشان اعمال می کنند در روزیاتو پدیدار شد.