چیزهایی که فیلم ها و سریال ها آن ها را مد کردند

فیلمسازان برای ساخت اثر خود از دنیای واقعی الهام می گیرند. اما گاهی هم آن چیزهایی که در فیلم ها به نمایش درمی آیند تماشاگران را تحت تأثیر قرار می دهد و آن ها را به تغییر سلیقه و عادات خود وامی دارد. این اثر گاهی یک ترفند بازاریابی است که به فروش یک محصول خاص کمک می کند. اما در اغلب موارد، فیلمسازها خود نیز انتظار چنین واکنشی را از مخاطبان ندارند.

نوشته چیزهایی که فیلم ها و سریال ها آن ها را مد کردند در روزیاتو پدیدار شد.