۱۵ حقیقت خواندنی درباره شاهزاده های دیزنی که نمی دانستید

با آنکه همیشه همه ی توجه ها به شاهزاده خانم های دیزنی بوده، اما شاهزاده های آن هم سزاوار شناخت هستند. طی دهه ها، تغییرات زیادی در نحوه ی به تصویر کشیدن آن ها رخ داده است. آن ها ابتدا صرفاً یکی از آن شاهزاده های جذابی بودند که منجی دوشیزه های در بند طلسم جادوگران می شدند. اما بعداً از این شخصیت کلیشه ای تبدیل به قهرمانانی شدند که اسم و رسم و ویژگی های شخصیتی خاص خودشان را داشتند. همین نحوه ی نمایش جزئیات است که بخشی از طرح داستان را انعکاس می دهد و شاهزاده های دیزنی را همچون شاهزاده خانم های آن به شخصیتی متناسب با زمانه ی خود بدل می سازد.

نوشته ۱۵ حقیقت خواندنی درباره شاهزاده های دیزنی که نمی دانستید در روزیاتو پدیدار شد.