۱۰ فیلم وسترن بسیار دیدنی، باکیفیت و به ناحق نادیده گرفته شده ای که قبل از مرگ باید دید

ژانرهای زیادی وجود ندارند که بتوانند به اندازه وسترن موثر و شناخته شده باشند. این فیلم ها که از لحاظ ابعاد تاریخی بسیار منحصربفرد و حماسی هستند، باعث تولد افسانه ها شده، تکنیک های جدیدی را به سینما معرفی کرده و شاید مهم تر از همه، به عنوان ابزاری برای نگاهی درون نگرانه به فرهنگ و تاریخ آمریکا مورد استفاده قرار گرفته اند. ژانر وسترن ژانر بسیار بااعتبار و محترمی است و فیلمسازان مشهوری مانند جان فورد، سرجیو لئونه و سام پکینپا طلایه داران آن بوده اند اما در شرایطی که فیلم های وسترن زیادی ساخته شده، برخی از آن ها خارج از رادار طرفداران ژانر وسترن قرار گرفته یا آن احترامی که شایسته اش بوده اند را دریافت نکرده اند.

نوشته ۱۰ فیلم وسترن بسیار دیدنی، باکیفیت و به ناحق نادیده گرفته شده ای که قبل از مرگ باید دید در روزیاتو پدیدار شد.