مصدومیتی که ممکن بود به عمر بازیگری بروس لی پایان دهد!

بروس لی در سال ۱۹۷۰ از ناحیه کمر آسیب دید َ. این اتفاق تقریباً به دوران بازیگری او پایان داد. برای این بازیگر، مصدومیت کمر یکی از چندین مانع اصلی بر سر راه تبدیل شدنش به یک سوپراستار هنرهای رزمی بود. علاوه بر این، یکی از مواردی بود که انتظار نمی رفت بتواند بر آن غلبه کند.

نوشته مصدومیتی که ممکن بود به عمر بازیگری بروس لی پایان دهد! در روزیاتو پدیدار شد.