ماندگارترین دیالوگ پیتر دینکلیج در «Game Of Thrones» چه بود؟

پیتر دینکلیج (Peter Dinklage) در سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) دیالوگ های فراوانی داشت که برخی از آن ها وارد فرهنگ عامه شده است. این بازیگر در مصاحبه اخیرش درباره دیالوگ هایی صحبت کرده که بیش از انتظار مورد اقبال مردم قرار گرفته اند.

نوشته ماندگارترین دیالوگ پیتر دینکلیج در «Game Of Thrones» چه بود؟ در روزیاتو پدیدار شد.