۱۰ فیلم تحسین شده سینمای ژاپن که پیش از «ماشین مرا بران» نامزد جایزه اسکار شده اند

فیلم ماشین مرا بران (Drive My Car) ساخته ی ریوسوکه هاماگوچی با تبدیل شدن به اولین فیلم ژاپنی که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم سال می شود تاریخ ساز شد. این فیلم در سه بخش دیگر اسکار از جمله بهترین دستاورد کارگردانی برای هاماگوچی نیز نامزد اسکار شد و بدین ترتیب این کارگردان ژاپنی به سومین کارگردان این کشور تبدیل می شود که نامزد این بخش از جایزه اسکار شده است. اما بسیاری از فیلم های ژاپنی در گذشته نیز در مراسم اسکار عملکرد خوبی از خود ارائه داده اند.

نوشته ۱۰ فیلم تحسین شده سینمای ژاپن که پیش از «ماشین مرا بران» نامزد جایزه اسکار شده اند در روزیاتو پدیدار شد.