هدایای عجیب و غریبی که سلبریتی ها به یکدیگر داده اند؛ از آدامس جویده شده تا جزیره شخصی

فرض کنید می خواهید به کسی هدیه دهید که خودش همه چیز دارد. اگر خودتان یک سلبریتی باشید، باید به چنین کسی یک چیز تجملی و خیره کننده هدیه دهید.

نوشته هدایای عجیب و غریبی که سلبریتی ها به یکدیگر داده اند؛ از آدامس جویده شده تا جزیره شخصی در روزیاتو پدیدار شد.