با داوران جدید فصل تازه برنامه «عصر جدید» آشنا شوید

پخش فصل جدید برنامه استعدادیابی «عصر جدید» با تغییراتی در ترکیب داوران از اواخر اسفند ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

نوشته با داوران جدید فصل تازه برنامه «عصر جدید» آشنا شوید در روزیاتو پدیدار شد.