مارال فرجاد از ابتلای خود به سرطان خبر داد

مارال فرجاد ، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون از ابتلای خود به سرطان خبر داد.

نوشته مارال فرجاد از ابتلای خود به سرطان خبر دادمارال فرجاد از ابتلای خود به سرطان خبر داد در روزیاتو پدیدار شد.