رتبه بندی ۱۰ فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم سال ۲۰۲۲؛ کدام یک بهترین فیلم سال است؟

وقتی آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک تصمیم به انتخاب بهترین فیلم های یک سال گذشته می گیرد، بسیاری با اضطراب و دلهره انتظار نتیجه تصمیم گیری های آکادمی را می کشند. همیشه گاهی یک یا دو نامزد غیرمنتظره وجود دارد- چه خوب باشد و چه بد- و موارد متعددی نیز نادیده گرفته می شوند که حیرت طرفداران سینما را در پی دارد. اما نامزدهایی که برای بخش بهترین فیلم سال در اسکار ۲۰۲۲ انتخاب شده اند نیز همانطور که انتظار می رفت همین رویه را ادامه داده است، در حالی که آکادمی اسکار مانند همیشه ده فیلم را انتخاب کرده اند که ترکیبی از قابل پیش بینی، غیرمنتظره و به شدت نالایق هستند.

نوشته رتبه بندی ۱۰ فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم سال ۲۰۲۲؛ کدام یک بهترین فیلم سال است؟ در روزیاتو پدیدار شد.