۱۰ بازیگر سرشناسی که برای بدست آوردن جایزه اسکار همه کار کردند اما موفق نشدند

در حالی که نامزدهای اسکار ۲۰۲۲ اعلام شده و مراسم اسکار ۲۰۲۲ نیز از هر زمان دیگری به ما نزدیک تر است، علاقمندان سینما همگی در حال گمانه زنی در این مورد هستند که چه فیلم ها و اشخاصی با جایزه اسکار به خانه می روند. اما این گمانه زنی و اضطراب با چیزی که خود نامزدهای اسکار تجربه می کنند قابل مقایسه نیست. برای برخی از آن ها، حضور نامشان در فهرست نامزدهای اسکار به تنهایی افتخارآمیز است اما برای برخی دیگر نامزدی اسکار موضوعی بوده که شکی در آن نداشته اند. همیشه دشوار نیست که فهمید یک بازیگر برای اینکه شانس اسکار خود را بالا ببرد دست به چه کاری می زند.

نوشته ۱۰ بازیگر سرشناسی که برای بدست آوردن جایزه اسکار همه کار کردند اما موفق نشدند در روزیاتو پدیدار شد.