تهدید چینی ها به تحریم ماتریکس ۴ به خاطر حمایت کیانو ریوز از یک کنسرت خیریه برای تبت

گروه هایی از ملی گرایان چینی در واکنش به پیوستن کیانو ریوز به یک کنسرت خیریه که توسط انجمن تبت ِ آمریکا برگزار شد، تهدید به تحریم فیلم «ماتریکس: رستاخیزها» (The Matrix: Resurrections) کردند.

نوشته تهدید چینی ها به تحریم ماتریکس ۴ به خاطر حمایت کیانو ریوز از یک کنسرت خیریه برای تبت در روزیاتو پدیدار شد.