انیمیشن پهلوانان به فهرست برترین سریال های وبسایت IMDB راه یافت

با امتیازدهی دسته جمعی کاربران ایرانی در وبسایت IMDB انیمیشن پهلوانان به فهرست برترین سریال های تاریخ راه یافت.

نوشته انیمیشن پهلوانان به فهرست برترین سریال های وبسایت IMDB راه یافت در روزیاتو پدیدار شد.