۱۰ دروغ بزرگ و مضحکی که فیلم‌ها و سریال‌ها به شما می‌گویند و به کشتنتان می‌دهند

هالیوود هم مادر است، هم معلم و هم معشوقه پنهان. هر بار که به سینما می رویم یا روی کاناپه به تماشای تصاویر رنگارنگ، جذابیت انفجارها و افرادی که خود را جای دیگران می گذارند، می نشینیم، چیزی یاد می گیریم. فریم ها مملو از افشاگری ها هستند و مهم نیست که چقدر نسبت به داستان های غیرواقعی مطرح شده در فیلم ها آگاه هستیم (حتی آن هایی که وانمود می کنند بر اساس داستان های واقعی ساخته شده اند)، در هر صورت گزاره هایی را از راه فرآیند تراوش سینمایی، از این فیلم ها، به عنوان واقعیت دریافت می کنیم. این موضوع می تواند بسیار ساده باشد و گاهی نیز بسیار پیچیده، اما این یادگیری هیچگاه متوقف نمی شود.

نوشته ۱۰ دروغ بزرگ و مضحکی که فیلم‌ها و سریال‌ها به شما می‌گویند و به کشتنتان می‌دهند در روزیاتو پدیدار شد.