همبازی شدن گلشیفته فراهانی با ماریون کوتیار در یک فیلم جدید

گلشیفته فراهانی در یک فیلم جدید با ماریون کوتیار ، بازیگر مشهور فرانسوی، همبازی شده است.

نوشته همبازی شدن گلشیفته فراهانی با ماریون کوتیار در یک فیلم جدید در روزیاتو پدیدار شد.