انتقاد تند گیتی معینی از مهران مدیری و مادر بهاره رهنما: نون بری کردید، نمی بخشمتان! + ویدئو

گیتی معینی ، بازیگر پیشکسوت، انتقادات شدیدی را علیه مهران مدیری و مادر بهاره رهنما، پروین قائم مقامی مطرح کرده است.

نوشته انتقاد تند گیتی معینی از مهران مدیری و مادر بهاره رهنما: نون بری کردید، نمی بخشمتان! + ویدئو در روزیاتو پدیدار شد.