روایت اما واتسون و روپرت گرینت از تصمیم به انصراف از فیلم های هری پاتر

به گفته ی اِما واتسون و روپرت گرینت، در زمان ساخت مجموعه فیلم «هری پاتر» هر دوی آن ها به انصراف از بازی در این فرانشایز فکر کرده بودند، چرا که شهرت زیادی که در کودکی با بازی در این مجموعه فیلم از آن برخوردار شدند فشار شدیدی بر زندگی شان وارد ساخت.

نوشته روایت اما واتسون و روپرت گرینت از تصمیم به انصراف از فیلم های هری پاتر در روزیاتو پدیدار شد.