اگر می خواهید دنیای اعتیاد و معتادان را درک کنید این ۱۰ شاهکار سینمایی را حتما ببینید

راجر ایبرت منتقد فقید سینما یک بار نوشته بود: «فیلم ها ما را به انسان هایی تبدیل می کنند که با تماشا خود را ارضا می کنیم». فیلم های خوب به ما اجازه می دهند نشسته و در زندگی فردی دیگر غرق شویم، چه ابرقهرمانی در حال مبارزه با جرم و جنایت باشد، کسی در بحبوحه بحران میانسالی یا کارآگاهی در تعقیب یک قاتل سریالی بیرحم. اما با تمام ژانرها، تم ها و وقایع تاریخی متفاوتی که که سینما هر روزه به آنها می پردازد، شاید هیچکدام به اندازه ترجمه مشکلات سلامت روانی یک فرد و گرفتاری او در دام اعتیاد به پرده سینما چالش برانگیز نباشد.

نوشته اگر می خواهید دنیای اعتیاد و معتادان را درک کنید این ۱۰ شاهکار سینمایی را حتما ببینید در روزیاتو پدیدار شد.