روایت لیدی گاگا از صدمات روانی ناشی از بازی در فیلم «خاندان گوچی»

لیدی گاگا در مصاحبه ی جدیدی از تلاش های خود برای حفظ سلامت روانش در زمان بازی در فیلم «خاندان گوچی» (House of Gucci) گفته است.

نوشته روایت لیدی گاگا از صدمات روانی ناشی از بازی در فیلم «خاندان گوچی» در روزیاتو پدیدار شد.