۱۰ تصمیم بسیار احمقانه و عجیبی که شخصیت های اصلی سریال بازی تاج و تخت گرفتند

یکی از پیام های اصلی که سریال بازی تاج و تخت یا همان Game of Thrones قصد دارد به مخاطبان خود منتقل کند این است که هر کاری عواقبی دارد. این پیام هم در کتاب جرج آر آر مارتین و هم در اقتباس تلویزیونی دیوید بنیاف و دی بی وایز وجود دارد. داستان سریال Game of Thrones بر اساس هوش و نبوغ پیش می رود و اگر کوچکترین حرکتی مبتنی بر اشتباه محاسباتی انجام دهید، خواهید مرد. در سوی دیگر ماجرا، برخی از شخصیت های بازی تاج و تخت قرار دارند که علیرغم حماقت های محضشان، در تمام هشت فصل این سریال حماسی فانتزی حضور داشتند.

نوشته ۱۰ تصمیم بسیار احمقانه و عجیبی که شخصیت های اصلی سریال بازی تاج و تخت گرفتند در روزیاتو پدیدار شد.