۱۰ فیلم بسیار ترسناکی که با همان سکانس ویرانگر ابتدایی زهره ترک‌تان می کنند

مانند اولین جمله ی یک رمان، سکانس ابتدایی یک فیلم نیز بسیار مهم است. مخاطبان تنها یک بار تحت تاثیر قرار می گیرند و اولین سکانس های یک فیلم، بزرگ ترین شانس یک فیلمساز برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب است. سکانس ابتدایی شانس بزرگ فیلمساز برای شکل دهی به حال و هوای فیلم، معرفی شخصیت ها و تم های کلیدی و نشان دادن قدرت خلاقیت شان است. یک سکانس ابتدایی بی نقص، تمامی این کارها و حتی بیشتر را انجام می دهد اما در ژانر ترسناک است که برخی از قوی ترین و تحریک کننده ترین سکانس های ابتدایی تاریخ سینما خود را عیان می کند.

نوشته ۱۰ فیلم بسیار ترسناکی که با همان سکانس ویرانگر ابتدایی زهره ترک‌تان می کنند در روزیاتو پدیدار شد.