مهاجرت مهسا ملک مرزبان مجری صدا و سیما

مهسا ملک مرزبان، مترجم و مجری تلویزیون، پس از استعفا از صدا و سیما به سوئد مهاجرت کرده است.

نوشته مهاجرت مهسا ملک مرزبان مجری صدا و سیما در روزیاتو پدیدار شد.