۱۰ فیلمی که به خاطر یک پیچش داستانی شوکه کننده در پایان خود معروف شدند

شاید هیچ چیز به اندازه یک پیچش داستانی خوب در پایان یک فیلم نتواند سینماروها را تحت تاثیر یک فیلم قرار دهد. وقتی که این کار به درستی صورت گیرد، چنین پایان بندی هایی نه تنها می توانند در اولین تماشا بسیار تاثیرگذار واقع شوند بلکه می توانند باعث شوند که مخاطبان سعی کنند دوباره فیلم را از اول دیده و به دنبال نشانه ها و سرنخ هایی برای این پیچش داستانی پایانی، در طول فیلم بگردند. فیلم هایی مانند The Usual Suspects و The Sixth Sense از آن دسته فیلم های دارای پیچش های پایانی مشهوری هستند که اکنون به یک راز افشا شده در فرهنگ عامه تبدیل شده اند. اما فیلم هایی نیز هستند که آن پیچش داستانی پایانی تنها چیزی است که مخاطبان به یاد داشته و این بخش از فیلم از خود آن مشهورتر است. در واقع این سکانس ها بیشتر از خود فیلم در تاریخ سینما جاودانه شده اند.

نوشته ۱۰ فیلمی که به خاطر یک پیچش داستانی شوکه کننده در پایان خود معروف شدند در روزیاتو پدیدار شد.