۲۵ آهنگ رکورد شکن تاریخ موسیقی؛ از مایکل جکسون تا ماریا کری [قسمت اول]

آلبوم ۳۰ ادل تنها در عرض سه روز پس از انتشارش توانسته به پرفروش ترین آلبوم سال ۲۰۲۱ تبدیل شده و رتبه اول بیلبورد ۲۰۰ را بدست آورد، در حالی که این رتبه تا پیش از این در اختیار تیلور سویفت و تازه ترین آلبومش با عنوان Evermore بود که در دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شده بود. بدین بهانه قصد داریم شما را با ۲۵ مورد آهنگ رکورد شکن تاریخ موسیقی آشنا کنیم.

نوشته ۲۵ آهنگ رکورد شکن تاریخ موسیقی؛ از مایکل جکسون تا ماریا کری [قسمت اول] در روزیاتو پدیدار شد.