۱۰ فیلم به شدت ترسناک با موضوع حمله به خانه که باعث می شوند با چراغ روشن بخوابید

اگر چه ژانرهای فرعی بسیار زیادی در ژانر وحشت وجود دارد، یکی از قدیمی ترین و ماندگارترین این ژانرهای فرعی در سال های اخیر، ژانر حمله به خانه بوده است. این ژانر معمولاً در مورد خانواده ای بیگناه است که توسط مهاجمانی سرزده و در نیمه شب مورد حمله قرار می گیرند و نوعی جهان شمولی در مورد این نوع فیلم های ترسناک وجود دارد که باعث می شود به شکل باورنکردنی برای همه قابل درک بوده و مخاطبان از سراسر جهان با آن ها ارتباط برقرار کند.

نوشته ۱۰ فیلم به شدت ترسناک با موضوع حمله به خانه که باعث می شوند با چراغ روشن بخوابید در روزیاتو پدیدار شد.