شهادت جیمز فرانکو و ایلان ماسک در دادگاه جدید جانی دپ و امبر هرد

همانطور که حتماً می دانید، چند سالی است که جانی دپ روی صندلی داغ قرار داشته و با همسر سابق خود امبر هرد در یک دعوای حقوقی ۱۵۰ میلیون دلاری قرار داشته اند. اکنون پای ایلان ماسک و جیمز فرانکو نیز به عنوان شاهدان دادگاه به این پرونده باز شده است. امبر هرد در شکایتی مدعی شد که همسر سابقش، جانی دپ، او را مورد ضرب و شتم قرار داده و در واقع او قربانی خشونت خانگی است. اگر چه این ادعا به طور کامل ثابت نشد اما دپ تمامی ادعاهای همسر سابق خود را رد کرده و در برخی موارد نیز مدعی شده او قربانی خشونت بوده نه هرد. سال گذشته بود که روزنامه سان در بریتانیا مقاله ای منتشر کرده و در آن دپ را «همسر آزار» خطاب قرار داده بود که باعث شد دپ از این رسانه به خاطر افترا شکایت کند که البته حکم دادگاه و تجدید نظر نیز به سود روزنامه سان بود.

نوشته شهادت جیمز فرانکو و ایلان ماسک در دادگاه جدید جانی دپ و امبر هرد در روزیاتو پدیدار شد.