۱۱ فیلم برتر تاریخ سینما که علیرغم انتظارها برای شکست، بسیار موفق و پرفروش شدند

در ازای هر یک از فیلم های Jaws, Star Wars یا Back to the Future، صدها فیلم هستند که از همان روز اول قرار بود فراموش شوند. تولید همراه با دردسر و مشکلات معمولاً نشانه یک فیلم ناموفق و شکست خورده است غیر از زمانی که دقیقاً عکس این موضوع رخ می دهد. معدود فیلم هایی در تاریخ سینما بوده اند که همه چیز از شکستشان در گیشه، رد شدن توسط منتقدان و فراموش شدن برای همیشه خبر داده است اما در کمال ناباوری، نتیجه کار یکی از بهترین، موفق ترین و فراموش نشدنی ترین فیلم های تاریخ سینما بوده است.

نوشته ۱۱ فیلم برتر تاریخ سینما که علیرغم انتظارها برای شکست، بسیار موفق و پرفروش شدند در روزیاتو پدیدار شد.