بهاره رهنما: هرکس که بعد از ۳۰ سال کار در رفاه نباشد بی دست و پاست + ویدیو

یکی از جنجال های خبری اینستاگرام در دو روز گذشته به خانم بهاره رهنما مربوط می شود که به تازگی سفری به ترکیه داشته و با پرستو صالحی دیگر هنرمند کشورمان دیدار تازه کرده که اخیرا به کشور همسایه مهاجرت کرده است.

نوشته بهاره رهنما: هرکس که بعد از ۳۰ سال کار در رفاه نباشد بی دست و پاست + ویدیو در روزیاتو پدیدار شد.