۹ فیلم تاریخی مشهور هالیوود که تاریخ را به شکلی واضح و خنده دار تحریف کردند

فیلم های تاریخی نماد و یکی از اصلی ترین ژانرهای هالیوود هستند، فیلم هایی که عمدتاً با بودجه های سنگین ساخته شده و البته بیشترین فروش را نیز دارندد. برخی فیلم های تاریخی به آن دوره تاریخی که روایت می کنند و همچنین شخصیت های تاریخی خود وفادار می مانند و واقعیت را بیان می کنند در حالی که برخی فیلم های دیگر مانند Lincoln یا Agora داستان هایی بسیار جذاب را با تغییراتی اندک در تاریخ روایت می کنند. در این میان اما هستند فیلم هایی که هیچ ابایی از تغییر تاریخ ها، اعداد، شخصیت ها و در برخی مواقع، کل تاریخ، ندارند. چه اشتباه گرفتن یا ترکیب داستان یک شخصیت با شخصیت دیگر باشد و چه در هم آمیختن تمدن های مختلف، هالیوود دوست دارد که با اتفاقات واقعی تاریخی با مکر و حیله رفتار کند.

نوشته ۹ فیلم تاریخی مشهور هالیوود که تاریخ را به شکلی واضح و خنده دار تحریف کردند در روزیاتو پدیدار شد.