بدل روسی دیکاپریو می گوید کرونا آرزوی ستاره شدنش را نابود کرد

بدل روسی لئوناردو دیکاپریو از نابودی رویای ستاره شدنش به خاطر همه‌گیری کرونا گفته است.

نوشته بدل روسی دیکاپریو می گوید کرونا آرزوی ستاره شدنش را نابود کرد در روزیاتو پدیدار شد.