چالش تیک تاکی سریال «بازی مرکب» تلفات به بار آورد!

بروز سوختگی های هولناک در کودکان بر اثر انجام یک چالش تیک تاکی که با الهام از سریال «بازی مرکب» (Squid Game) به راه افتاده، پزشکان را به هشدار در اینباره واداشته است.
نوشته چالش تیک تاکی سریال «بازی مرکب» تلفات به بار آورد! در روزیاتو پدیدار شد.